In het kader van “LADA luistert” houdt LADA  de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties.

U vindt ons op 22 april in pension van Ewijcksluis, van Ewijcksluispad 1, 1761 JN  Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur. 

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Daarna wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 april behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl.