Verslag OFV van Ewijcksluis

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag OFV van Ewijcksluis

Dat het bestemmingsplan van Ewijcksluis een belangrijk onderwerp was, zal geen verrassing zijn. Veel van de aanwezigen zijn inwoner van het dorp en hebben geen goed woord over voor het voorliggende bestemmingsplan. Zoals verwoord werd: “Hoe kan een gemeente een bestemmingsplan dusdanig formuleren dat een bedrijf dat al 27 jaar als categorie 4 is geclassificeerd, onderbrengen in categorie 1?”

Lees hier het gehele verslag van ofv Ewijcksluis

Nieuwsbrief LADA nummer 36

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief LADA nummer 36

Klik hier en download nieuwsbrief LADA nummer 36

Uitnodiging ALV LADA 14 mei a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV LADA 14 mei a.s.
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van LADA op 14 mei a.s. start om 20:00 uur. Eea vindt plaats in The Irish Cottage. (Zie agenda)
 
Hieronder staan de concept agenda en de concept notulen van de vergadering van 5 november. De financiële stukken worden ter plaats uitgereikt waarna een korte schorsing zal volgen om eea te kunnen bestuderen.
 
Komt allen.
 

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

In het kader van “LADA luistert” houdt LADA  de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties.

U vindt ons op 22 april in pension van Ewijcksluis, van Ewijcksluispad 1, 1761 JN  Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur. 

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Daarna wordt de agenda van de raadsvergadering van 25 april behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl.

LADA stelt regelmatig raadsvragen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA stelt regelmatig raadsvragen

Klik hier en kijk terug op de raadsvragen die LADA stelt

Persbericht: subsidie Sail heroverwegen

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht: subsidie Sail heroverwegen

Subsidie aan evenement Sail Den Helder verdient heroverweging.

Standpunt LADA (Democratie Anders)

Sail Den Helder hoort zonder twijfel tot de activiteiten waarmee onze regio op de kaart wordt gezet. Gelukkig zijn er meerdere evenementen in de regio waarvan hetzelfde kan worden gezegd. Als de regiogemeenten elkaar ondersteunen met materieel en personeel om piekbelasting op te vangen dan vinden we dat een goede zaak. Samenwerken op basis van wederkerigheid. Ons is geen lijst of afspraak bekend waaruit die wederkerigheid blijkt, evenmin of nieuwe bijdragen aan volgende evenementen ook binnen het financiële kader passen. Als vier gemeenten elkaar financieel steunen met evenementen zal € 200.000,- beschikbaar moeten zijn. Die ruimte zien wij niet in de huidige situatie. Wij verwijzen naar evenementen en activiteiten in de eigen gemeente die het zonder subsidie moeten stellen. Wij begrijpen dat hier onrechtvaardigheid ervaren wordt.

Wij zullen het college daarom vragen om dit besluit te heroverwegen. Ook zullen we het college vragen om de raad een plan voor te leggen waaruit de wederkerigheid blijkt. Tot slot zullen we de raad de vraag voorleggen of de mandaatstelling aan het college op de juiste wijze is verleend, dan wel goed wordt toegepast.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.