Burgerparticipatie, wat bedoelen we er mee?

Het woord burgerparticipatie klinkt de laatste tijd regelmatig uit de monden van bestuurders. Ook de gemeente Hollands Kroon heeft het woord Burgerparticipatie voor in de mond. Op de website van de gemeente staat zelfs:

De gemeente Hollands Kroon gaat vanaf 2013 drie jaar lang in verschillende projecten actief aan de slag met burgerparticipatie. Dat betekent dat Hollands Kroon haar inwoners niet alleen betrekt bij de vorming en uitvoering van beleid, maar ook in een vroeg stadium invloed overdraagt aan inwoners, bedrijven en instellingen.”

KLIK HIER EN LEES VERDER