“Verkenner” trafostation: Overwegingen om wel of niet te participeren in de coalitieopdracht aan het college (extra bijeenkomst “seniorenconvent”) Het seniorenconvent is een besloten overleg zonder status. Meestal gebruikt om van gedachten te wisselen over lastige en/of privacygevoelige kwesties. Aan de orde: uitvoering geven aan een opdracht door de coalitie aan het college over het transformatorstation in ’t Veld.

Een ordening van gedachten en overwegingen:
– Delegatiebesluit maakt dat het college bevoegd is om te besluiten over de
   verlening van ontheffing i.v.m. het transformatorstation.
– Raad Niedorp heeft zich reeds uitgesproken: niet locatie 4
– College heeft aangegeven: wij respecteren uitspraak raad Niedorp
– College laat landschapsarchitect vervolgens onderzoeken: toch
   locatie 4 en 5
– Memo college: conclusie locatie 4. Raad gevraagd om zienswijze
– SHK, LADA, PVL, PW en GL doen (tevergeefs) poging om delegatiebesluit te
   beperken en trafostation niet hieronder te laten vallen. (“het college zou
   terugkomen in de raad”)
– SHK, LADA, PVL, PW en GL spreken zich desgevraagd uit over memo: geen 4,
   geen 5. T/L: kom met alternatieven.

Lees hier verder               Lees hier de column Volkkrant – verkenner