In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 25 februari de openbare fractievergadering in De Ontmoeting, Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna. Aanvang 20.00 uur.

Organisaties en burgers kunnen inspreken. De agenda van de raadsvergadering van 28 februari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl