Persbericht LADA – Trafostation ’t Veld

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht LADA – Trafostation ’t Veld

De fractie heeft op 27-02-2013 onderstaande vragen naar het college verzonden. Ons is geen rechtstreeks correspondentieadres bekend van de heer In ’t Veld.  Geachte leden van het college, 

Begin februari is dhr. R.in ‘t Veld verzocht als verkenner/onafhankelijk voorzitter op te treden binnen een commissie van onderzoek betreffende het trafostation ‘t Veld/ De Weel.

Wij hebben tot nog toe nog niets vernomen wat betreft de werkzaamheden en de vorderingen van deze commissie. Kunt u aangeven hoe de stand van zaken is:

1e.- Hoe gaat de verkenner de procedure inrichten?
2e.- Wie zitten er in de commissie?
3e.- Wie worden betrokken bij de samenstelling van de commissie?
4e.- Wat is de criteria/competentie van de commissieleden?
5e.- Wie worden er gehoord als betrokkenen/belanghebbenden?
6e.- Wanneer worden we geïnformeerd over de vorderingen betreffende de werkzaamheden van de verkenner?

Openbare fractievergadering 25 feb.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare fractievergadering 25 feb.

Download hier de notulen – ofv 25-02

LADA luistert: openb.fractieverg. 25 feb a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert: openb.fractieverg. 25 feb a.s.

In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA maandag 25 februari de openbare fractievergadering in De Ontmoeting, Verwachting 1, 1761 VM Anna Paulowna. Aanvang 20.00 uur.

Organisaties en burgers kunnen inspreken. De agenda van de raadsvergadering van 28 februari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 0226-413019 of p.a.couwenhoven@quicknet.nl

Verkenner trafostation ’t Veld

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verkenner trafostation ’t Veld

“Verkenner” trafostation: Overwegingen om wel of niet te participeren in de coalitieopdracht aan het college (extra bijeenkomst “seniorenconvent”) Het seniorenconvent is een besloten overleg zonder status. Meestal gebruikt om van gedachten te wisselen over lastige en/of privacygevoelige kwesties. Aan de orde: uitvoering geven aan een opdracht door de coalitie aan het college over het transformatorstation in ’t Veld.

Een ordening van gedachten en overwegingen:
– Delegatiebesluit maakt dat het college bevoegd is om te besluiten over de
   verlening van ontheffing i.v.m. het transformatorstation.
– Raad Niedorp heeft zich reeds uitgesproken: niet locatie 4
– College heeft aangegeven: wij respecteren uitspraak raad Niedorp
– College laat landschapsarchitect vervolgens onderzoeken: toch
   locatie 4 en 5
– Memo college: conclusie locatie 4. Raad gevraagd om zienswijze
– SHK, LADA, PVL, PW en GL doen (tevergeefs) poging om delegatiebesluit te
   beperken en trafostation niet hieronder te laten vallen. (“het college zou
   terugkomen in de raad”)
– SHK, LADA, PVL, PW en GL spreken zich desgevraagd uit over memo: geen 4,
   geen 5. T/L: kom met alternatieven.

Lees hier verder               Lees hier de column Volkkrant – verkenner

Nieuwsbrief LADA nr 34

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief LADA nr 34

Klik hier om nieuwsbrief 34 te lezen


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.