De openbare fractievergadering op maandag 21 januari in de Irish Cottage was met 35 belangstellenden goed bezocht. Voor hen was het thema de locatie van het transformatorstation. Evenals in ’t Veld maken de bewoners van Verlaat en Oude Niedorp zich grote zorgen over de mogelijke komst van dit station. Ook hier komt het te dicht op de bebouwing.

In zijn openingswoord gaf fractievoorzitter Rob Ravensteijn een toelichting op de raadsagenda van 24 januari.  Hij zette uiteen wat het delegatiebesluit inhoudt en wat het kan betekenen voor de besluitvorming. De raad heeft in de vergadering van 27 september de bevoegdheid om een verklaring van geen bezwaar af te geven gedelegeerd aan het college, er van uitgaande dat over grote, ingrijpende projecten, zoals de bouw van het transformatorstation, het college de raad in de besluitvorming zou betrekken. KLIK HIER en lees verder