In het kader van ‘LADA luistert’ houdt LADA dinsdag 20 november 2013 houdt LADA
de openbare fractievergadering in de Ontmoetingskerk De Meerbaak, Professor ten
Veenweg 4, Middenmeer; aanvang 20.00 uur. Organisaties en burgers kunnen inspreken. De agenda van de raadsvergadering
van 22 november wordt behandeld. Wilt u komen inspreken, meldt u dat dan bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, p.a.couwenhoven@quicknet.nl of 0226-413019