Namens bestuur en fractie nodig ik de leden van LADA uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 5 november a.s. Eea vindt plaats bij “Beentjes” in de Dorpsstraat van Winkel.

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van LADA. Over “politieke onderwerpen” kan niet worden ingesproken anders dan als reactie op het fractie verslag. Voor deze onderwerpen zijn de openbare fractievergaderingen die regelmatig op locatie plaatsvinden.

Ik sluit in bijlage de agenda en de notulen van de vorige vergadering bij.

Ik hoop U allen op 5 november te mogen verwelkomen.

Klik op onderstaande links om de stukken te downloaden:

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering16 april 2012

Concept Agenda5 november

met vriendelijke groeten,
WS Kerkhoven (secretaris LADA)