Naar aanleiding van de aangifte van Burgemeester Nawijn is heden door het bestuur van LADA een brief gestuurd naar de heer Nawijn waarin het bestuur zijn teleurstelling uitspreekt over deze handeling. Wij brengen hierbij in herinnering dat de heer Remkes als eerste de stemverhouding in de besloten raadsvergadering in de openbaarheid heeft gebracht. De heer Ravensteijn heeft met volledige steun van fractie en bestuur van LADA hierop gereageerd en de onjuistheden in de uitspraak van de heer Remkes gecorrigeerd.

De heer Ravensteijn heeft dus niet als persoon gehandeld maar namens de fractie en met instemming van het bestuur. Het bestuur van LADA meent dat er door de heer Ravensteijn zorgvuldig gehandeld is en dat de privacy van betrokkenen uit het overleg niet in gevaar is gekomen.

Wij zijn dan ook de overtuiging toegedaan dat de heer Remkes als bestuurder als eerste de geheimhouding heeft geschonden. Wij menen dat de reactie op het handelen van de heer Ravensteijn overtrokken is. Aanhakend op de gelijkwaardigheid waarover de burgemeester zelf heeft gesproken overwegen wij daarom ook tegen de heer Remkes een klacht te moeten indienen wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht.