Bron: Openbaar Ministerie – Aangifte tegen fractievoorzitter voorwaardelijk geseponeerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Bron: Openbaar Ministerie – Aangifte tegen fractievoorzitter voorwaardelijk geseponeerd

30 oktober 2012 – Arrondissementsparket Alkmaar

Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen LADA-fractievoorzitter Ravensteijn (gemeente Hollands Kroon) voorwaardelijk geseponeerd. Dat betekent dat op dit moment niet tot strafvervolging (betalen boete) wordt overgegaan, tenzij hij binnen de proeftijd van 2 jaar een nieuw strafbaar feit pleegt.

De burgemeester van de gemeente Hollands Kroon had aangifte gedaan tegen Ravensteijn wegens schending van de geheimhoudingsplicht. Ravensteijn had in een ingezonden brief in een lokale krant en op de website van LADA geschreven over de voordracht van de burgemeester, informatie uit de besloten raadsvergadering van 26 juni 2012. Hij reageerde op een opmerking die de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland over deze voordracht had gemaakt tijdens de installatie van burgemeester Nawijn.

Ravensteijn wilde naar de mening van het OM het algemeen belang dienen door duidelijkheid te verstrekken over dat onderwerp. Hoewel hij daarmee formeel zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden meent het OM dat hij er goede intenties mee had en het niet van zodanige ernst is dat strafvervolging geboden is. Maar omdat het wel een absoluut verbod is, en dus formeel strafbaar, heeft het OM besloten tot een voorwaardelijk sepot. De officier van justitie heeft inmiddels een gesprek gevoerd met Ravensteijn.

Lada had eveneens aangifte gedaan wegens schenden van de geheimhoudingsplicht, tegen de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Juridisch gezien is pas sprake van een schending van de geheimhoudingsplicht als er opzet op de schending is. Het OM meent dat hiervan geen sprake was. De opmerking van de Commissaris kan hooguit worden gekwalificeerd als een misslag, maar het was naar de mening van het OM niet opzettelijk (vooraf bedacht en afgewogen). De zaak is hiermee voor het OM afgedaan.

Verslag openbare fractievergadering van 23-10-2012 jl.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering van 23-10-2012 jl.

Klik hier voor het downloaden van het verslag van de openbare fractivergadering van 23-10-2012 jl.

Het begrotingsalternatief voor Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Het begrotingsalternatief voor Hollands Kroon

Klik hier en download de alternatieve begroting opgesteld door LADA

Uitnodiging openbare fractievergadering op dinsdag 23 okotober a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging openbare fractievergadering op dinsdag 23 okotober a.s.
Hierbij nodigen wij U uit voor de openbare fractievergadering van LADA op a.s. dinsdag 23 okt. in restaurant ’t Anker de Strook 8 te Kolhorn aanvang  20.00 uur.
o.a. komt aan de orde de agenda van de raadsvergadering van 25 okt.
 
Hier nogmaals de link naar de agenda en bijbehorende stukken met o.a punt 6 besluitvorming programmabegroting.
Wilt U inspreken op een van deze onderwerpen graag even in overleg met onze fractiesecretaris P.Couwenhoven tel. 0226-413019

Beschouwing op begroting 2013 HK

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beschouwing op begroting 2013 HK

De begroting van 2013 stelt LADA niet gerust. Lees hier verder

Uitnodiging ALV LADA 5 november a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging ALV LADA 5 november a.s.

Namens bestuur en fractie nodig ik de leden van LADA uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op 5 november a.s. Eea vindt plaats bij “Beentjes” in de Dorpsstraat van Winkel.

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden van LADA. Over “politieke onderwerpen” kan niet worden ingesproken anders dan als reactie op het fractie verslag. Voor deze onderwerpen zijn de openbare fractievergaderingen die regelmatig op locatie plaatsvinden.

Ik sluit in bijlage de agenda en de notulen van de vorige vergadering bij.

Ik hoop U allen op 5 november te mogen verwelkomen.

Klik op onderstaande links om de stukken te downloaden:

Concept Notulen Algemene Ledenvergadering16 april 2012

Concept Agenda5 november

met vriendelijke groeten,
WS Kerkhoven (secretaris LADA)

Brief LADA naar burgemeester J.Nawijn

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Brief LADA naar burgemeester J.Nawijn

Naar aanleiding van de aangifte van Burgemeester Nawijn is heden door het bestuur van LADA een brief gestuurd naar de heer Nawijn waarin het bestuur zijn teleurstelling uitspreekt over deze handeling. Wij brengen hierbij in herinnering dat de heer Remkes als eerste de stemverhouding in de besloten raadsvergadering in de openbaarheid heeft gebracht. De heer Ravensteijn heeft met volledige steun van fractie en bestuur van LADA hierop gereageerd en de onjuistheden in de uitspraak van de heer Remkes gecorrigeerd.

De heer Ravensteijn heeft dus niet als persoon gehandeld maar namens de fractie en met instemming van het bestuur. Het bestuur van LADA meent dat er door de heer Ravensteijn zorgvuldig gehandeld is en dat de privacy van betrokkenen uit het overleg niet in gevaar is gekomen.

Wij zijn dan ook de overtuiging toegedaan dat de heer Remkes als bestuurder als eerste de geheimhouding heeft geschonden. Wij menen dat de reactie op het handelen van de heer Ravensteijn overtrokken is. Aanhakend op de gelijkwaardigheid waarover de burgemeester zelf heeft gesproken overwegen wij daarom ook tegen de heer Remkes een klacht te moeten indienen wegens het schenden van de geheimhoudingsplicht.

LADA bestuursvoorzitter over aangifte

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA bestuursvoorzitter over aangifte

Luister hier naar het commentaar van LADA bestuursvoorzitter E.Elzinga m.b.t. aangifte door J.Nawijn tegen raadslid – klik hier


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.