Over zorgvuldigheid.

Tijdens de installatie van Jaap Nawijn moest ik even denken aan de handen van Johan Paul de Groot (CU). Overtuigd van de zorgvuldige werkwijze zou hij daarvoor “desnoods beide handen in het vuur willen steken”, zo konden we nog onlangs in het NHD lezen. Steek het vuur maar alvast aan: De vrijdag door Johan Remkes genoemde unanieme besluitvorming in de raad (tot dan toe vertrouwelijk !) heeft weinig met de werkelijkheid te maken. Jaap’s voordracht was een meerderheidsbesluit. Zes stemmen, waarvan een onthouding (blanco) waren anders uitgebracht in een niet voltallige raad. Zo was het en niet anders. In dit stadium moet dat – ook openlijk – gezegd kunnen worden. Achteraf heb ik deze misser met Remkes al even kortgesloten. Hij gaf me nog wel mee dat het niet opnemen van alle fracties in de vertrouwenscommissie z.i. een fout was. Daarover zijn we het eens.
Met een zorgvuldig genomen raadsbesluit kan LADA best leven. Stemverhoudingen voor een kandidaat zeggen niets over de kwaliteiten van een kandidaat, meer over de concurrentie op dat moment. Noem het een fotofinish. Daarbij is het wel van belang dat alle informatie vooraf op tafel ligt. Dat geldt in alle situaties. LADA heeft in deze procedure aan de bel getrokken omdat het spel niet zorgvuldig werd gespeeld en zal dat in toekomstige situaties weer doen: onjuiste informatie, onvolledig of te laat. Sinds de communicatie met de burger over de herindeling is deze lijn uitgezet. Democratie Anders (U weet wel waarom !!).

Nu de benoeming van Jaap Nawijn een feit is zal ook LADA hem voluit steunen. Wij hopen op een sobere en transparante bestuursstijl. Dit is nodig in een tijd waarin lastige keuzes gemaakt zullen moeten worden. LADA’s opvatting is dat een onomstreden en goed functionerende burgemeester in ieders belang is. Niet alleen in Hollands Kroon, ook in de hele Noordkop.

Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)