Kijk hier terug naar de beelden van de installatie van burgemeester Jaap Nawijn. Tijdens de toespraak van CvK Johan Remkes ontstond even gemompel onder het publiek: van een unaniem genomen raadsbesluit bleek geen sprake, zo bleek ook uit het verslag van het NHD. In reactie daarop schreef LADA fractievoorzitter een correctie op die openbaarmaking door Remkes. Zie hiervoor de brief elders op de site.