Beelden installatie burgemeester J.Nawijn

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beelden installatie burgemeester J.Nawijn

Kijk hier terug naar de beelden van de installatie van burgemeester Jaap Nawijn. Tijdens de toespraak van CvK Johan Remkes ontstond even gemompel onder het publiek: van een unaniem genomen raadsbesluit bleek geen sprake, zo bleek ook uit het verslag van het NHD. In reactie daarop schreef LADA fractievoorzitter een correctie op die openbaarmaking door Remkes. Zie hiervoor de brief elders op de site.

Verslag openbare fractievergadering LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering LADA

Klik hier en lees het verslag

Installatie burgemeester J.Nawijn

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Installatie burgemeester J.Nawijn

Over zorgvuldigheid.

Tijdens de installatie van Jaap Nawijn moest ik even denken aan de handen van Johan Paul de Groot (CU). Overtuigd van de zorgvuldige werkwijze zou hij daarvoor “desnoods beide handen in het vuur willen steken”, zo konden we nog onlangs in het NHD lezen. Steek het vuur maar alvast aan: De vrijdag door Johan Remkes genoemde unanieme besluitvorming in de raad (tot dan toe vertrouwelijk !) heeft weinig met de werkelijkheid te maken. Jaap’s voordracht was een meerderheidsbesluit. Zes stemmen, waarvan een onthouding (blanco) waren anders uitgebracht in een niet voltallige raad. Zo was het en niet anders. In dit stadium moet dat – ook openlijk – gezegd kunnen worden. Achteraf heb ik deze misser met Remkes al even kortgesloten. Hij gaf me nog wel mee dat het niet opnemen van alle fracties in de vertrouwenscommissie z.i. een fout was. Daarover zijn we het eens.
Met een zorgvuldig genomen raadsbesluit kan LADA best leven. Stemverhoudingen voor een kandidaat zeggen niets over de kwaliteiten van een kandidaat, meer over de concurrentie op dat moment. Noem het een fotofinish. Daarbij is het wel van belang dat alle informatie vooraf op tafel ligt. Dat geldt in alle situaties. LADA heeft in deze procedure aan de bel getrokken omdat het spel niet zorgvuldig werd gespeeld en zal dat in toekomstige situaties weer doen: onjuiste informatie, onvolledig of te laat. Sinds de communicatie met de burger over de herindeling is deze lijn uitgezet. Democratie Anders (U weet wel waarom !!).

Nu de benoeming van Jaap Nawijn een feit is zal ook LADA hem voluit steunen. Wij hopen op een sobere en transparante bestuursstijl. Dit is nodig in een tijd waarin lastige keuzes gemaakt zullen moeten worden. LADA’s opvatting is dat een onomstreden en goed functionerende burgemeester in ieders belang is. Niet alleen in Hollands Kroon, ook in de hele Noordkop.

Rob Ravensteijn, fractievoorzitter LADA (Democratie Anders)

Openbare Fractievergadering di. 25 sept. a.s.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Openbare Fractievergadering di. 25 sept. a.s.

LADA luistert naar U op dinsdag 25 september.

Op de openbare fractievergadering kunnen burgers en organisaties inspreken. De fractie wil uw mening horen. De agenda van de raadsvergadering van 27 september zal besproken worden.

prinsMauritsNieuweNiedorp

Locatie :
Dorpshuis Prins Maurits
Dorpsstraat 79, 1733 AN Nieuwe Niedorp

Aanvang: 20.00 uur

LADA Nieuwsbrief nr. 31

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor LADA Nieuwsbrief nr. 31

Klik hier voor het lezen van nieuwsbrief nr. 31


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.