Nu de kadernota is aangenomen waarin de contouren zijn vastgesteld waarbinnen de begroting voor 2013 gerealiseerd moet worden, nodigt de LADA-fractie verenigingen en maatschappelijke organisaties uit om te praten over het subsidiebeleid.

Hoe moet invulling gegeven worden aan de opdracht om de beoogde bezuiniging van €300.000,- in te vullen?

LADA wil graag uw mening horen en nodigt u uit voor de openbare fractievergadering op dinsdag 10 juli in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang: 20.00 uur.