De vergadering van 26 juni komt te vervallen ivm een besloten raadsvergadering.