Op 16 mei heeft de LADA-fractie onderstaande schriftelijke vragen aan het college van Hollands Kroon gesteld.

zonnepanelen

Wij hebben uit de pers vernomen dat er een actie gaande is, geïnitieerd dan wel ondersteund door 19 gemeenten in Noord Holland, om grootschalig tbv de burgers zonnepanelen in te kopen. E.e.a. met als doel grote inkoopvoordelen te behalen.

Een recent persbericht maakt melding van uitvoeringsnota duurzaamheid “Hollands Kroon wil centrumfunctie duurzaamheid vervullen.” Meedoen met zo’n actie is dan wel het eerste om aan geloofwaardigheid te winnen.

Dit roept bij ons de volgende vragen op:

 

1: Doet Hollands Kroon ook mee aan deze actie?

2: Zo nee: kan dat alsnog gerealiseerd worden?

3: Zo nee: waarom niet?

4: Zo nee: valt er in de toekomst deelname aan of initiëren van een dergelijk project te verwachten?

Hoewel de vragen tot op heden niet beantwoord zijn, lijken zij wel effect gesorteerd te hebben getuige het persbericht waarin het college aankondigt samen met andere Noord-Hollandse gemeenten en iChoosr huiseigenaren en kleine ondernemers te laten inschrijven voor een gemeenschappelijke inkoop van zonnepanelen.