RAADSVERGADERING 22 MAART 2012

Daar het de LADA-fractie een doorn in het oog is hebben wij een motie ingediend om de klantvriendelijkheid van de servicepunten in Hollands Kroon te verbeteren. Met name het service punt in de bibliotheek in Nieuwe Niedorp/Winkel scoort ruim onvoldoende. Onze fractievoorzitter heeft dat nog eens in de raad toegelicht en gemotiveerd waarom er verbeteringen moeten worden aangebracht.

Wethouder Bijlstra erkent dat een en ander niet functioneert. Er wordt op gestudeerd hoe verbeteringen zijn aan te brengen, maar er is geen reden aanwezig om hiervoor direct investeringen te doen. Het college denkt aan nummertjes trekken. Dan staat u in de rij met een nummer, moet u evengoed lang wachten. Wat lost dat op? LADA wil langere openstelling van het servicepunt in de bibliotheek en denkt daarbij aan een avondopenstelling. Ook aan de privacy schort het. Een afgesloten ruimte om zaken te bespreken ontbreekt.

De LADA-fractie vindt dit antwoord volstrekt onvoldoende en heeft de motie in stemming laten brengen. Slechts Groen Links steunde de motie. Aan de orde in kwam ook de forensen- en toeristenbelasting. De LADA-fractie is van mening dat alle ingezetenen en personen die gebruik maken van de faciliteiten die Hollands Kroon te bieden heeft een bijdrage leveren. Na een inhoudelijke discussie brachten de VVD/CDA/GL/D66/PVL een amendement in stemming waarbij buitenlandse werknemers werkzaam in de agrarische sector worden vrijgesteld van deze heffingen. Dit amendement werd aangenomen en schiet een gat in de begroting van ca. 95.000 euro.

LADA vindt dit geen goed zaak voor alle burgers die hun bijdrage aan het reilen en zeilen bekostigen en dat werkmigranten woorden vrijgesteld. Het lijkt ons duidelijk dat Hollands Kroon echt nog een kwaliteitsslag moet maken en daar zal de LADA-fractie de komende tijd hard voor werken.