Transformatorstation van agenda af

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Transformatorstation van agenda af

De coalitie had geen enkel probleem om het voorstel van het college om de behandeling van het transformatorstation van de agenda af te halen…. lees hier verder

Terugblik op de fractievergadering Den Oever

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Terugblik op de fractievergadering Den Oever

De openbare fractievergadering op 24 april in restaurant Basalt in Den Oever heeft de fractie nuttige informatie opgeleverd, lees hier verder…..

Fraktieopwieringen

Nieuwsbrief 29

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 29

Lees hier de LADA nieuwsbrief nummer 29

LADA luistert – 24 april a.s. Den Oever

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert – 24 april a.s. Den Oever

In het kader van het thema “LADA luistert” houdt LADA de openbare fractievergaderingen op wisselende locaties waarbij het doel is om ook buiten Niedorp in gesprek te komen met burgers en maatschappelijke organisaties. LADA  wil zich ontwikkelen tot een lokale partij voor heel Hollands Kroon. Kunt u zich vinden in de doelstellingen van LADA dan zien wij u graag op de openbare  fractievergadering op dinsdag 24 april. U vindt ons in restaurant Basalt, Havenplein 66, Den Oever, aanvang 20.00 uur. 

DeBasalt-DenOever

Aan het begin van de vergadering is ruimte vrijgemaakt om in te spreken of om  uw organisatie te profileren. Daarna wordt de agenda van de raadsvergadering van 26 april behandeld.

LADA aan de slag in Hollands Kroon

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA aan de slag in Hollands Kroon

Hollands Kroon is nu ruim drie maanden oud. We hielden er rekening mee dat niet alles vanaf de eerste dag op rolletjes zou gaan lopen. Logisch. De afgelopen twee jaar hebben we in Niedorp regelmatig moeten horen dat veel ambtelijke en bestuurlijke tijd en aandacht gericht was op de voorbereiding van de fusie. Daar kunnen we nu dus de vruchten van plukken, zou je denken. In de praktijk blijkt dat soms anders. Lees hier het geheel – LADA aan de slag in HK

Ervenplan polder Waard Nieuwland

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Ervenplan polder Waard Nieuwland

Lees hier een eerste beoordeling van LADA over Ervenplan WaardNieuwland

Servicepunten in Hollands Kroon verbeteren

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Servicepunten in Hollands Kroon verbeteren

RAADSVERGADERING 22 MAART 2012

Daar het de LADA-fractie een doorn in het oog is hebben wij een motie ingediend om de klantvriendelijkheid van de servicepunten in Hollands Kroon te verbeteren. Met name het service punt in de bibliotheek in Nieuwe Niedorp/Winkel scoort ruim onvoldoende. Onze fractievoorzitter heeft dat nog eens in de raad toegelicht en gemotiveerd waarom er verbeteringen moeten worden aangebracht.

Wethouder Bijlstra erkent dat een en ander niet functioneert. Er wordt op gestudeerd hoe verbeteringen zijn aan te brengen, maar er is geen reden aanwezig om hiervoor direct investeringen te doen. Het college denkt aan nummertjes trekken. Dan staat u in de rij met een nummer, moet u evengoed lang wachten. Wat lost dat op? LADA wil langere openstelling van het servicepunt in de bibliotheek en denkt daarbij aan een avondopenstelling. Ook aan de privacy schort het. Een afgesloten ruimte om zaken te bespreken ontbreekt.

De LADA-fractie vindt dit antwoord volstrekt onvoldoende en heeft de motie in stemming laten brengen. Slechts Groen Links steunde de motie. Aan de orde in kwam ook de forensen- en toeristenbelasting. De LADA-fractie is van mening dat alle ingezetenen en personen die gebruik maken van de faciliteiten die Hollands Kroon te bieden heeft een bijdrage leveren. Na een inhoudelijke discussie brachten de VVD/CDA/GL/D66/PVL een amendement in stemming waarbij buitenlandse werknemers werkzaam in de agrarische sector worden vrijgesteld van deze heffingen. Dit amendement werd aangenomen en schiet een gat in de begroting van ca. 95.000 euro.

LADA vindt dit geen goed zaak voor alle burgers die hun bijdrage aan het reilen en zeilen bekostigen en dat werkmigranten woorden vrijgesteld. Het lijkt ons duidelijk dat Hollands Kroon echt nog een kwaliteitsslag moet maken en daar zal de LADA-fractie de komende tijd hard voor werken.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.