Het  bestuur en fractie van LADA nodigt de leden hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op 16 april a.s. in “De Vriendschap” in ’t Veld. Aanvang is gepland om 20.00 uur. Indien u de email met bijbehorende stukken heeft gemist, kunt u deze nogmaals aanvragen door een email te sturen aan de secretaris: Willem Kerkhoven – klik hier