Klik hier om het gehele stemverklaring te lezen

De door LADA beoogde bijsturing heeft betrekking op:
1)       Het budget RekenKamerCommissie RKC van 24 naar 47.000,-
2)       De heffingen afvalstoffen en riool
3)       De hondenbelasting
4)       De voorlopig vastgestelde strategische visie
5)       Aanpak bodemverontreiniging
6)       Economische zaken (trend regionale voedselproductie)