Beste Mensen ,

Aanvankelijk had ik een andere kijk op het in aanmerking komen van deze onderscheiding . Maar moet nu toch eerlijk toegeven dat ik het ontzettend waardeer dat mij deze eer te beurt valt, maar één ding moeten we absoluut niet vergeten dat ik dit ook voornamelijk te danken heb aan Truus.

Theo

Jullie zullen het niet vreemd vinden dat ik ook dit enigszins ludiek wil ondergaan. Dat ik en met mij vele andere inwoners liever die ander fusievariant hadden gehad hoef ik niet nog eens uit te leggen, maar ik heb uit voorzorg voor het College en de meeste Raadsleden een mogelijk nog wel eens van pas komend presentje meegenomen om ingeval van enige op komende twijfel -teleurstelling en spijt een zakdoekje bij de hand te hebben om een traantje weg te pinken.

Maar ook heb ik een zinken emmer vol met fleurige altijd blijvende bloemen als blijk van waardering voor jullie meegebracht en hoop dat ook dit een stimulans mag geven om er een mooie gemeente van te maken, ook al ben ik ervan overtuigd dat jullie dat ook zonder deze emmer bloemen ook zeker al van plan waren om alles te proberen om er een mooie gemeente Hollands Kroon van te maken.

Tot slot wil ik nog iedereen bedanken die besloten hadden om mij voor te dragen met als opmerking dat ik dit alles altijd met veel plezier en enthousiasme heb gedaan.

Theo Moras