Uitspraak rechter zege voor burgers van Hollands Kroon i.o..

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting van de gemeenteambtenaren van Hollands Kroon. Ook de rechter heeft dit plan afgewezen. Dit nog los van de vraag of de Eerste Kamer volgende week het wetsvoorstel Holland Kroon zal aannemen. Ook de besluiten die genomen worden nog voordat de fusie een feit is zijn volledig voor rekening en risico van de betrokken gemeenten. (lees: voor rekening van de burger). Het bouwmateriaal dat al in Anna  Paulowna ligt zal niet gratis verwijderd worden.

De stuurgroep gaat naar alternatieven zoeken. De oplossingen kunnen gevonden worden door de brede kritiek op het voorstel van destijds nu wel serieus te nemen. Als altijd helpt LADA graag een handje mee:

Nieuwe ronde nieuwe kansen

De stuurgroep wil het nieuwe werken graag invoeren. Prima idee, vindt ook Lada. Voor een deel (van de tijd) van het personeel betekent dit dat niet langer plaats- en tijdgebonden gewerkt hoeft te worden. Ons advies: herzie de bestuursfilosofie. Werken vanuit een hoofdgebouw met 2 tot 3 nevenvestigingen kan een betere optie zijn. Er hoeft niet geïnvesteerd te worden. Het gemeentehuis van Niedorp is vorig jaar voor meer dan een half miljoen euro verbouwd en direct geschikt als dependance. Er werd vanuit gegaan dat het gebouw nog zeker 5 jaar dienst zou doen als gemeentelijk onderkomen. Daarna zou de investering weer zijn geld opbrengen.

De fusiegemeenten Bronkhorst (Achterhoek) en Molenwaard (Alblasserwaard) hebben afgezien van nieuwbouw. Bronkhorst is op de digitale toer gegaan. Mocht dat problemen geven dan komt er een ambtenaar aan huis. In Molenwaard werkt men vanuit de drie bestaande gemeentehuizen en wordt de raadsvergadering bij tourbeurt in een van de dorpshuizen uit de deelgemeenten gehouden. Die zijn tegen geringe kosten daar voor aangepast.

De praktijk is weerbarstig: Het gemeentehuis is nu in beeld als onderkomen voor de brede school. Er zal flink gesloopt moeten worden voordat het gebouw geschikt is voor schoolgebouw. Helemaal top zal het niet worden. Omdat de school een eigen gymlokaal krijgt, komt de exploitatie van de Winkeler sporthal in de problemen. Alle veranderingen zijn geen verbeteringen, zo heet dat. Gelukkig daarom dat de rechter ons dwingt om tot andere oplossingen te komen. Voor Niedorp een loketfunctie in
het bestaande gemeentehuis en de functie van dependance. Een aparte brede school met sporthal/gymzaal is beter te exploiteren. Concrete voorbeelden met berekeningen hebben we beschikbaar. Het is een illusie te denken dat er over 5 jaar financiële ruimte zal zijn om een definitief nieuw stadhuis te bouwen.

Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA