Op 13 september heeft de Eerste Kamer de fusie Hollands Kroon goedgekeurd. Ondanks de vele protesten van een groot deel van de inwoners van Niedorp en ondanks alle lobbywerk van LADA en andere actievoerders is de fusie nu een feit geworden. LADA heeft al haar democratische middelen gebruikt en zal nu de realiteit accepteren. Op 23 november 2011 worden verkiezingen gehouden voor de nieuw te vormen gemeenteraad Hollands Kroon.

LADA kan en wil dit niet alleen doen met een paar bestuurders maar met een brede steun uit alle lagen van de bevolking. LADA  doet hierbij graag  een beroep op  mensen, ook van buiten de gemeente Niedorp, die hun bijdrage willen leveren als kandidaat-raadslid, als lid van de steunfractie, als wethouder, als meedenker of in een andere ondersteunende rol.

Meld je aan en stuur een mail naar secretariaatlada@gmail.com

Of neem contact op met LADA-voorzitter Ebe Elzinga (06-30712229) of fractievoorzitter Rob Ravensteijn (0224-541776).

Dank zij de brede steun uit de bevolking heeft de LADA-fractie een actieve  en kritische rol kunnen spelen in de gemeenteraad van Niedorp. LADA wil deze rol blijven vervullen in de nieuw te kiezen gemeenteraad Hollands Kroon en zal daarom met een eigen lijst mee doen aan de verkiezingen. Daarnaast zoekt LADA de samenwerking  met andere lokale partijen die een zelfde kritische rol spelen in de fusiegemeenten en die programmatisch op één lijn liggen met LADA.  LADA zal blijven strijden voor haar uitgangspunten nl:

Democratisch.
We respecteren de kiezer en komen na wat we beloven. Meer inspraak van de burgers via referenda en burgerraadpleging. Dorpsraden met eigen budget en bevoegdheid.

Sociaal en solidair.
Goede samenwerking met de buurgemeenten. Respect en zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Sober
Het gemeente bestuur is er voor de burgers en niet andersom.  Een sobere maar effectieve dienst verlening naar de inwoners. Geen geldverspilling aan onnodige en dure gemeentehuizen.

Duurzaam
Onze leefomgeving is niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Liberaal
Ondersteunen van initiatieven van inwoners en inwoners uitdagen om met initiatieven te komen.

LADA streeft blijvend naar een goede en efficiënte samenwerking met de andere gemeenten in de Noordkop.