Fusie Hollands Kroon goedgekeurd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Fusie Hollands Kroon goedgekeurd

Op 13 september heeft de Eerste Kamer de fusie Hollands Kroon goedgekeurd. Ondanks de vele protesten van een groot deel van de inwoners van Niedorp en ondanks alle lobbywerk van LADA en andere actievoerders is de fusie nu een feit geworden. LADA heeft al haar democratische middelen gebruikt en zal nu de realiteit accepteren. Op 23 november 2011 worden verkiezingen gehouden voor de nieuw te vormen gemeenteraad Hollands Kroon.

LADA kan en wil dit niet alleen doen met een paar bestuurders maar met een brede steun uit alle lagen van de bevolking. LADA  doet hierbij graag  een beroep op  mensen, ook van buiten de gemeente Niedorp, die hun bijdrage willen leveren als kandidaat-raadslid, als lid van de steunfractie, als wethouder, als meedenker of in een andere ondersteunende rol.

Meld je aan en stuur een mail naar secretariaatlada@gmail.com

Of neem contact op met LADA-voorzitter Ebe Elzinga (06-30712229) of fractievoorzitter Rob Ravensteijn (0224-541776).

Dank zij de brede steun uit de bevolking heeft de LADA-fractie een actieve  en kritische rol kunnen spelen in de gemeenteraad van Niedorp. LADA wil deze rol blijven vervullen in de nieuw te kiezen gemeenteraad Hollands Kroon en zal daarom met een eigen lijst mee doen aan de verkiezingen. Daarnaast zoekt LADA de samenwerking  met andere lokale partijen die een zelfde kritische rol spelen in de fusiegemeenten en die programmatisch op één lijn liggen met LADA.  LADA zal blijven strijden voor haar uitgangspunten nl:

Democratisch.
We respecteren de kiezer en komen na wat we beloven. Meer inspraak van de burgers via referenda en burgerraadpleging. Dorpsraden met eigen budget en bevoegdheid.

Sociaal en solidair.
Goede samenwerking met de buurgemeenten. Respect en zorg voor de zwakkeren in de samenleving.

Sober
Het gemeente bestuur is er voor de burgers en niet andersom.  Een sobere maar effectieve dienst verlening naar de inwoners. Geen geldverspilling aan onnodige en dure gemeentehuizen.

Duurzaam
Onze leefomgeving is niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Liberaal
Ondersteunen van initiatieven van inwoners en inwoners uitdagen om met initiatieven te komen.

LADA streeft blijvend naar een goede en efficiënte samenwerking met de andere gemeenten in de Noordkop.

Persbericht

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht

Uitspraak rechter zege voor burgers van Hollands Kroon i.o..

Haastige spoed is zelden goed. Dat geldt ook bij het realiseren van de tijdelijke huisvesting van de gemeenteambtenaren van Hollands Kroon. Ook de rechter heeft dit plan afgewezen. Dit nog los van de vraag of de Eerste Kamer volgende week het wetsvoorstel Holland Kroon zal aannemen. Ook de besluiten die genomen worden nog voordat de fusie een feit is zijn volledig voor rekening en risico van de betrokken gemeenten. (lees: voor rekening van de burger). Het bouwmateriaal dat al in Anna  Paulowna ligt zal niet gratis verwijderd worden.

De stuurgroep gaat naar alternatieven zoeken. De oplossingen kunnen gevonden worden door de brede kritiek op het voorstel van destijds nu wel serieus te nemen. Als altijd helpt LADA graag een handje mee:

Nieuwe ronde nieuwe kansen

De stuurgroep wil het nieuwe werken graag invoeren. Prima idee, vindt ook Lada. Voor een deel (van de tijd) van het personeel betekent dit dat niet langer plaats- en tijdgebonden gewerkt hoeft te worden. Ons advies: herzie de bestuursfilosofie. Werken vanuit een hoofdgebouw met 2 tot 3 nevenvestigingen kan een betere optie zijn. Er hoeft niet geïnvesteerd te worden. Het gemeentehuis van Niedorp is vorig jaar voor meer dan een half miljoen euro verbouwd en direct geschikt als dependance. Er werd vanuit gegaan dat het gebouw nog zeker 5 jaar dienst zou doen als gemeentelijk onderkomen. Daarna zou de investering weer zijn geld opbrengen.

De fusiegemeenten Bronkhorst (Achterhoek) en Molenwaard (Alblasserwaard) hebben afgezien van nieuwbouw. Bronkhorst is op de digitale toer gegaan. Mocht dat problemen geven dan komt er een ambtenaar aan huis. In Molenwaard werkt men vanuit de drie bestaande gemeentehuizen en wordt de raadsvergadering bij tourbeurt in een van de dorpshuizen uit de deelgemeenten gehouden. Die zijn tegen geringe kosten daar voor aangepast.

De praktijk is weerbarstig: Het gemeentehuis is nu in beeld als onderkomen voor de brede school. Er zal flink gesloopt moeten worden voordat het gebouw geschikt is voor schoolgebouw. Helemaal top zal het niet worden. Omdat de school een eigen gymlokaal krijgt, komt de exploitatie van de Winkeler sporthal in de problemen. Alle veranderingen zijn geen verbeteringen, zo heet dat. Gelukkig daarom dat de rechter ons dwingt om tot andere oplossingen te komen. Voor Niedorp een loketfunctie in
het bestaande gemeentehuis en de functie van dependance. Een aparte brede school met sporthal/gymzaal is beter te exploiteren. Concrete voorbeelden met berekeningen hebben we beschikbaar. Het is een illusie te denken dat er over 5 jaar financiële ruimte zal zijn om een definitief nieuw stadhuis te bouwen.

Rob Ravensteijn,
fractievoorzitter LADA

Nieuwsbrief 23

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 23

Bordevol informatie – download hier de 23e nieuwsbrief


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.