Hierbij de agenda voor de algemene ledenvergadering van LADA op 14 september a.s. Deze datum is gekozen omdat hij direct valt na de behandeling van het onderwerp Hollands Kroon in de eerste kamer.  WS Kerkhoven (secretaris)