Lees hier de brief over het afbericht mbt de uitnodiging 13 mei, middagprogramma raden met de CvK heer Remkes

REACTIE VVD SCHAGEN:

Aan de Heer J. Remkes,

Commissaris van de Koningin Noord Holland.

Geachte heer Remkes,

Namens de VVD afd. Schagen willen wij u laten weten dat wij het betreuren dat een herindeling door wordt gedrukt als het geval is in de gemeente Niedorp en hebben dat ook in een Zienswijze kenbaar gemaakt aan het bestuur van de gemeente Niedorp.

Wij kunnen de brief die Lada heeft verzonden (in bijlage) dan ook volledig ondersteunen en willen u oproepen nog eens kritisch te luisteren naar de burger!

Met vriendelijke groet,

A.S. (André) Groot
Fractievoorzitter VVD afd. Schagen.