Hierbij de volledige beelden van de raadsvergadering van 31 maart 2011 , (zoveel mogelijk gerubriceerd per agendapunt)
Goed resultaat wordt verkregen  met volume op max.
en een aangesloten oortje of speaker (s) op de PC.

1 Opening
2 vragenhalfuurtje voor burgers en raadsleden
   Deel  1     o.a. inspreker Theo Moras    http://www.youtube.com/watch?v=biV6Cp8KnA8
   Deel  2        http://www.youtube.com/watch?v=dEcGvDamLXU
   Deel  3        http://www.youtube.com/watch?v=9tydmYEiAeM
3   Vaststellen van de raadsagenda  http://www.youtube.com/watch?v=fdT3_sPDXs4  
4   Concept besluitenlijst         
5   Lijst van ingekomen stukken http://www.youtube.com/watch?v=uM9y6mUM3gY&feature=related
6   Mededelingen van het college   Brede Scholen 
                  http://www.youtube.com/watch?v=JPa732WaXqs&feature=related
7  Voorstel tot wijziging legesverordeding met bijbehorende tarieventabel 2011
8  Voorstel tot wijziging van de planning en Control cyclus 2011
             http://www.youtube.com/watch?v=4k6xIzzusHY&feature=related
9  Voorstel tot het ontvankelijk doch ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van de heer Koster
                http://www.youtube.com/watch?v=bH1prAqX4o8
10 Motie LADA inzake Cultuurnota Niedorp 
                 http://www.youtube.com/watch?v=H0G2ZN1H7TY                                 
              En na schorsing   http://www.youtube.com/watch?v=auVW7ZcfHLs
 11 Afvaardiging Raad Niedorp 8 april op hoorzitting in Den Haag  
    http://www.youtube.com/watch?v=OyFEK-tQZWo