In het kader van meer openbaarheid van bestuur heeft LADA besloten  dit voorlopig zelf op te pakken.

Aangezien deze motie niet is aangenomen en een groot deel van de SchagenFM  activiteiten in onze gemeente, door bezuiniging hierop door Niedorp , tot grote teleurstelling van LADA, zijn vervallen  zullen wij proberen z.s.m. na de gehouden raadsvergadering de beeld en geluidsopnamen  hiervan  op onze site te plaatsen.

Wij streven ernaar om het vragenhalfuurtje en de bespreekstukken puntsgewijs te registreren.

Hier volgen de eerste beelden;

Punt 2 Vragenhalfuurtje voor burgers en raadsleden

Inspreker Theo Moras       http://www.youtube.com/watch?v=FioIlJsEYD8

Inspreker Patrick Meins    http://www.youtube.com/watch?v=la0pZED2Pvo

Punt 10  Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Floralaan  2   Veld

Video  http://www.youtube.com/watch?v=Nb19PdaeyJs

Punt 11 Voorstel tot voorlopige vaststelling van de strategische visie ‘Ruimte Rust én Dynamiek’

Video   http://www.youtube.com/watch?v=rMf5tOZLLz8

Punt 12  Voorstel tot vaststellen van de locatiekeuze tijdelijke huisvesting gemeentehuis Hollands Kroon

Video 1 van 3     http://www.youtube.com/watch?v=vxE2_i5snEQ

Video 2 van 3     http://www.youtube.com/watch?v=m_0wX9EmC5Q

Video 3 van 3     http://www.youtube.com/watch?v=nLfcgaU-fHY

Er zal nader aan de techniek worden gewerkt om alles compleet en duidelijk te registreren.