De reactie van LADA aan de Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten aanzien van de brief van de Stuurgroep Hollands Kroon kunt u hier terug lezen.