Zoals bekend is LADA het niet eens met de voorgenomen ontwikkelingen die moeten leiden tot de fusiegemeente Hollands Kroon. Gezien deze ontwikkelingen heeft het LADA-bestuur contact opgenomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit heeft geleid tot een gesprek op het ministerie dat plaats heeft gevonden op 7 januari. Een delegatie van LADA heeft in een goed onderhoud met twee beleidsmedewerkers alle ruimte gekregen om  de visie op de fusieontwikkelingen te geven. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jip Pankras, 0226-421828