Vrijdag 4 februari brengt de Commissaris van de Koningin, de heer Remkes, een werkbezoek aan de gemeente Niedorp.

Dit wordt afgesloten in restaurant De Rijd waar burgers van  16.30 – 17.45 uur kennis kunnen maken met de heer Remkes. De fractie roept u op daar massaal gebruik van te maken. Schudt de heer Remkes de hand en laat uw mening over de voorgenomen fusie horen.
Om  13.30 uur spreekt de heer Remkes in de raadskuil met raadsleden. De voltallige fractie is aanwezig. Deze zitting is besloten.