Zoals u weet stelt LADA initiatieven van uit de bevolking op hoge prijs en stimuleert dat graag. Daarvoor staat “democratie anders”. Meer betrokken zijn bij het bestuur van de gemeente waarin je leeft.

Veel mensen in de gemeente hebben direct te maken met de weg waaraan zij wonen en de route naar school, naar de winkels en naar de uitvalswegen. Daarmee wordt je dagelijks, soms meerdere keren per dag, geconfronteerd met de door de gemeente ingestelde verkeersmaatregelen.

Heel vaak hoor je mensen daarover praten in de termen van dat hebben “ze” wel of niet goed bedacht of vorm gegeven. Vaak klaagt men (soms niet ten onrechte) over de verkeersproblematiek.

Een democratisch initiatief van George Brandsma wil LADA graag ondersteunen. Hij wil de verkeersproblematiek duidelijk in kaart brengen en onder de aandacht brengen bij de dorpsraden en de gemeenteraad, zodat het gemeentebestuur er ook werkelijk iets aan kan gaan doen.

Daarvoor heeft hij medehelpers nodig. Het hoeft geen zware klus te worden, in tegendeel het kan zelfs een gezellige club worden die samen iets nuttigs tot stand brengt. Hoe George Brandsma dat denkt te doen is te lezen in het voorlopig opgestelde plan, welke u hier kunt downloaden.

Er zijn ongeveer 2 a 3 extra helpers nodig.

Mensen kunnen zich aanmelden bij George Brandsma. Telefoon: 0224-542147 / email. Aanmelden via de email van LADA mag ook.