Dit weekeinde is door bestuur en fractie van LADA een brief verstuurd aan minister Donner van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, mede naar aanleiding van de, ook aan de heer Donner, verstuurde brief van de 4 burgemeesters van de beoogde fusiegemeenten Hollands Kroon en de heer B.Heller bewuste brief is hier te downloaden. Bijlagen:
De door Ard Smit ingediende motie is hier te lezen.
De zienswijze is hier te downloaden.

De brief van de 4 burgemeesters vind U hier.