Download hier de zienswijze om in te vullen

BELANGRIJK:  vergeet niet uw zienswijzen over de herindeling van Schagen en Harenkarspel in te dienen, lees hier verder. Het bestuur verzoekt U zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen waarin wordt aangegeven dat U als Niedorper graag meedoet met deze fusie ipv met Hollands Kroon. Heeft U kennissen in Schagen, Zijpe of Harenkarspel die dit ook willen. Een model zienswijze is opgenomen. Heeft U niet Lada leden in Uw kennissenkring? Kijk of zij ook een zienswijze in willen dienen.

Download hier de zienswijze om in te vullen