Persbericht LADA op coalitie vorming

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht LADA op coalitie vorming

Hier het originele persbericht LADA op coalitie vorming_04-23[1]

Met daarin navolgende tekst:

Reactie LADA-fractie – 23-04-2010 

n.a.v. vertrek wethouders en collegevorming Niedorp

Naar aanleiding van het aangekondigde vertrek per 1 mei a.s. van de wethouders Cool en Hoogerbrugge verklaart de fractie van LADA het afscheid van deze twee ervaren wethouders van de gemeente Niedorp te betreuren. In een tijd waarin een voorgenomen gemeentelijke herindeling de Niedorper politiek diep verdeelt, is kwalitatieve continuïteit in het bestuur van onze gemeente onontbeerlijk.

De fractie heeft direct na de verkiezingen het voortouw mogen nemen om tot mogelijke collegevorming te komen. Na gesprekken met alle partijen bleek de heer Jan Mastemaker, ereburger en gerespecteerd rustend politicus, bereid aan het verzoek te voldoen om als informateur op te treden. Bij de gesprekken bleek de voorgenomen gemeentelijke herindeling zoals te verwachten een groot struikelblok.

Desondanks leken er zaken te kunnen worden gedaan. In een gesprek van twee vertegenwoordigers van LADA en twee van de PvdA bleek de laatste partij alsnog bereid tot een vorm van raadpleging van de bevolking betreffende de herindeling. En LADA zou zich binnen het bestuur van de gemeente terughoudend en zo coöperatief mogelijk opstellen op het gebied van de fusie van gemeenten, zoals die door de vorige raad was besloten.

Er was vanuit onze fractie overigens ook bereidheid steun te geven aan voortzetting van het zittende college als minderheidscollege. Met zes zetels namens ruim 41% van de kiezers zou LADA een stevig draagvlak hebben gegeven aan het besturen van onze gemeente.

Het nu voorgestelde college steunt op een krappe meerderheid. Gevoegd bij het onverwachte vertrek van de wethouders Cool en Hoogerbrugge ontstaat er nu een situatie die naar de mening van LADA betreurenswaardig is. Wat inhoudt dat het draagvlak van het eventueel gekozen college te klein is.

Het moge duidelijk zijn dat LADA voor een andere fusie is.

Coalitieprogramma VVD/PvdA en CDA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Coalitieprogramma VVD/PvdA en CDA

Hier alvast het voorgestelde coalitieprogramma VVD/PvdA en CDA, het commentaar van Lada zal spoedig volgen.

2e ledenvergadering Lada

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor 2e ledenvergadering Lada

Maandag 12 april om 20.00 uur in het Dorpshuis in ’t Veld voor de leden van Lada.


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.