10e Nieuwsbrief

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor 10e Nieuwsbrief

Hier treft u de 10e nieuwsbrief aan van Lada, veel leesplezier

Nieuwsfeiten over de coalitie

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsfeiten over de coalitie

Lees hier gepubliceerd 26 maart jl. of  hier gepubliceerd 27 maart jl. verder.

Bron: Stichting JAS

9e Nieuwsbrief

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor 9e Nieuwsbrief

Hier wederom het nieuws samengevat in de : LADAnieuwsbrief nr 9

Interview Schagen FM 12 maart

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Interview Schagen FM 12 maart

Voortgang coalitiegesprekken Niedorp Rob Ravenstein Lada, luister hier

Schagen FM

Persbericht

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Persbericht

Vanochtend 12 maart heeft de fractie beraadslaagd over de informatieronde. Zoals gisteren al in de raad aangegeven deelt de fractie het standpunt dat het moeilijk zal zijn om tot overeenstemming te komen. Alle gesprekken zijn anders verlopen en bieden daarnaast ook verschillende kansen. Die moeten nu onderzocht worden. LADA is een belangrijke factor in de gemeentepolitiek geworden. Naast het punt van de herindeling zijn er tussen nu en 2012 belangrijke andere zaken te regelen. Al heeft LADA nu niet de macht, zonder LADA zal het moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om orde op zaken te stellen. Verwacht wordt dat in september 8- 10% bezuinigd moet worden. Met de gedane uitspraken over de OZB en het in stand houden van de voorzieningen dreigt dit een onoplosbare puzzle te worden. Het grondbedrijf zal de financiele positie ook geen goed doen (als de woningmarkt stagneert, lopen de verliezen op)

Besloten is dat er nu eerst een informele ronde gehouden zal worden om de gemeenschappelijke kansen te verkennen. Verschillende partijen en zelfs (bestuurs)leden zijn in beeld om hierover te praten. Dus: “niet wat ons scheidt maar wat ons bindt”.

Het alternatief zou worden: van parlementaire onmacht naar maatschappelijke macht” oppositie dus. Wij menen zoveel kwalitiet, creativiteit en maatschappelijke support te kunnen inbrengen, dat het ons vooralsnog beter lijkt om in te zetten op het aanvaarden van verantwoordelijkheid. Om met de PvdA te spreken: “IEDEREEN DOET MEE”. Ook de reacties van gisteravond wegende, hebben we dus eerst met de PvdA contact gezocht. Wij wachten nog op een reactie.

Gemeenteraad geïnstalleerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteraad geïnstalleerd
Donderdag 11 maart is onder grote publieke belangstelling de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd waaronder de 6 mans Lada fractie, verslag volgt later. (foto gemeente Niedorp)
Nieuwe Gemeenteraad

1e Raadsvergadering nieuwe samenstelling

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor 1e Raadsvergadering nieuwe samenstelling

Vandaag is het zover: de 1e raadsvergadering in de nieuwe samenstelling, klik hier voor de agenda.

Informateur J.Mastemaker aan het woord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Informateur J.Mastemaker aan het woord

Hier te beluisteren het interview met onze informateur J.Mastemaker
van 8 maart j.l. met Ed van Oerle van Schagen FM

8e Nieuwsbrief

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor 8e Nieuwsbrief

Boordevol nieuws, lees hem hier LADAnieuwsbrief nr 08

Update van het bestuur….

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Update van het bestuur….

Beste mensen,

De verkiezingscampagne is afgesloten met een voor Nederland ongehoorde zege: van niets naar meer dan 40%. De grootste partij in de raad en naar ik meen ook de grootste zege uit de Niedorper geschiedenis. Prachtig. Veel lof komt een ieder toe. Aan namen waag ik me liever niet want ik zou elk ander tekort doen. SAMEN zijn we sterk, gemotiveerd en behalve spannend was, nee is het ook gezellig. STRIJD BINDT, zo blijkt. Van elke ondermaatse tik die we ontvingen kwamen we sterker uit de bus. Complimenten aan eenieder omdat beschaafd optreden onze hele campagne heeft gesierd.

Is 6 zetels ook genoeg? Die vraag houdt ook ieder bezig. Op het onderwerp herindelen is het onvoldoende. Daarvoor zijn andere wegen alleen begaanbaar. Voor strategen onder ons is hier ons werkdokument “3 maart en verder”… te downloaden. Uit datzelfde stuk kun je opmaken dat we ook bezig zijn met de aanpassing van het bestuur. Concreet: We hebben minimaal een nieuwe voorzitter en secretaris nodig. Ard en ik zullen voorlopig nog wel meelopen om de boel goed over te dragen. Daarnaast kan het bestuur uitgebreid worden met enkele bestuurders met lichte taken, bv. contactpersoon per kern. Laat weten waar je bereidheid en mogelijkheden liggen. Per mail of bel met Ard: 06-23990598. In een personeelsadvertentie zouden we beginnen met: “voor onze snelgroeiende organisatie hebben wij plaats voor een” …enz.

Omdat we met een grote ploeg de raad in gaan hebben we besloten dat er eerst een informatieronde plaatsvindt. Kansen liggen natuurlijk lastig. Valkuilen zijn er vele. Het gaat er voorlopig om om kansen te verkennen en te vergroten. Andere partijen zullen ongetwijfeld ook nadenken wat de gevolgen kunnen zijn als LADA in de oppositie terechtkomt.

Landelijk heeft Herman Wijffels naam gemaakt als laatste informateur. Lokaal hebben we Jan Mastemaker bereid gevonden om in deze ronde mee te doen. Zijn politieke ervaring en bekendheid met de regionale samenwerking maakte hem tot een ideale kandidaat. Wim Sepers heeft als organisatieadviseur veel ervaring met samenwerken, fuseren en reorganiseren. Ook zijn bijdrage stellen wij op hoge prijs. Ebe Elzinga is de secretaris. In de loop van deze week is met alle partijen gesproken en wordt duidelijk op welke wijze deze verkiezingsuitslag vertaald kan worden. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten, Ard, JaapJan en Rob


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 13 augustus 2022 @ 10:24

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.